Toetsing RI&E

/ Arbo onderwerpen / RIE
zoeken
navigatie
Beheerder

Toetsing van de RI&E

Per 1 juli 2005 zijn er andere richtlijnen voor het toetsen van de RI&E, deze zijn als volgt:

Bij bedrijven met minder dan 10 medewerkers hoeft de RI&E niet meer getoetst te worden, indien men gebruik maakt van een goedgekeurde RI&E methode die vermeld staat op RI&E.nl. en dus is erken door Arbo.nl

RI&E toets licht, u komt hiervoor in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
De onderneming voert zelf de RI&E PvA uit door gebruik te maken van een erkende methode.
Dit dient een branche-RIE te zijn en de methode dient erkend te zijn door Arbo.nl
Tevens dient uw bedrijf minder dan 25 medewerkers te hebben. Bij de lichte toets vindt er geen bedrijfsbezoek plaats maar wordt volstaan met een schriftelijke toetsing.

RI&E toets zwaar, u komt hiervoor in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
U voert zelf de RI&E PvA uit door gebruik te maken van een RI&E methode
Dit hoeft geen specifieke branche-RI&E te zijn. Alle methoden zijn toegestaan.
Bij de zware toets is een bedrijfsbezoek (en steekproef bij locaties) noodzakelijk.

De toetsing van de RI&E kan vanaf 1 juli 2005 gedaan worden door een gecertificeerde kerndeskundige ( Arbeidshygienist, Hoger Veiligheidskundige, A & O-er of een bedrijfsarts) De toetsing hoeft dus niet meer door de arbodienst gedaan te worden, het mag wel. Deze kerndeskundige bepaalt of er andere kerndeskunigen bij de toetsing betrokken moeten worden.